ZASADY UMIESZCZANIE INFORMACJI W PORTALU www.klubteriera.pl

Zarząd Klubu Teriera w Polsce dokłada wszelkich starań, by strona Klubu była aktualna, atrakcyjna dla osób ją odwiedzających oraz zawierała rzetelne informacje na temat ras objętych patronatem Klubu. Bardzo prosimy o przesyłanie informacji na strony Klubu Teriera w Polsce zgodnie z poniższymi wytycznymi, pozwalającymi na weryfikację otrzymanych informacji oraz działalność zgodną z przepisami Związku Kynologicznego w Polsce.

INFORMACJE O MIOCIE URODZONYM BĄDŹ PLANOWANYM

Podstawą publikacji na stronie Klubu jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty krycia bądź karty miotu. Informacja o szczeniętach umieszczona będzie na stronie przez 4 miesiące. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby informacja publikowana była dłużej - prosimy o informację do sekretariatu Klubu.

INFORMACJE O REPRODUKTORACH

Podstawą zamieszczenia informacji o reproduktorze jest przesłanie skanu obu stron rodowodu zawierającego adnotację właściwego oddziału ZKwP o spełnieniu wymagań do otrzymania statusu reproduktora (zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP), skanu legitymacji ZKwP z opłaconą składką za rok bieżący oraz takich informacji jak: imię i przydomek, data urodzenia, tytuły, ew.wyniki badań, rodzice, hodowca, właściciel oraz zdjęcie. Po spełnieniu powyższych warunków informacja o Państwa reproduktorze będzie wyświetlana na stronie Klubu do 31 marca kolejnego roku. Warunkiem przedłużenia publikacji o kolejny rok jest przesłanie skanu legitymacji z opłaconą składką za kolejny rok.

INFORMACJE O INTERCHAMPIONACH

Podstawą zamieszczenia informacji o interchampionie jest przesłanie skanu dyplomu potwierdzającego przyznanie tytułu oraz takich informacji jak: imię i przydomek, data urodzenia, pozostałe tytuły, ew.wyniki badań, rodzice, hodowca, właściciel oraz zdjęcie.

INFORMACJE O HODOWLI

Podstawą zamieszczenia informacji o Państwa hodowli jest przesłanie skanu potwierdzenia nadania przydomka, skanu legitymacji ZKwP z opłaconą składką za rok bieżący oraz informacji kontaktowych (witryna www, adres e-mail, nr telefonu, logo).

Wszystkie dane prosimy przesyłać na adres sekretariatu Klubu: info@klubteriera.pl