Regulamin Rankingu Wystawowego
prowadzony przez

KLUB TERIERA w POLSCE

 

1. W rankingu wystawowym prowadzonym przez Klubu Teriera w Polsce mogą brać udział psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce.

2. Do rankingu wystawowego można zgłaszać psy, które wzięły udział w wystawach w klasie młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów i weteranów organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce oraz zagraniczne organizacje zrzeszone w FCI. Jedynym wyjątkiem jest Cruft's.

3. W rankingu brany jest pod uwagę jeden sezon wystawowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

4. Do rankingu mogą być zgłoszone psy, które na wymienionych wystawach dostały minimum ocenę doskonałą. Osiągnięcia psa ocenia się w systemie punktowym, zgodnie z tabelą: Punktacja.

5. W rankingu będzie branych pod uwagę max.10 wystaw, wskazanych przez zgłaszającego.

6. Ranking jest prowadzony wspólnie dla psów i suk każdej z ras.

7. Zgłoszenia psów do rankingu (wraz z kopiami kart ocen) należy nadsyłać do 31 stycznia następnego roku na adres klubu: info@klubteriera.pl 

8. Wyniki rankingu będą podane na stronie internetowej Klubu Teriera do końca lutego.

9. Trzem pierwszym psom z największa ilością punktów w każdej rasie zostaną przyznane tytuły:

- Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Klubu Teriera w Polsce w roku ...
- Pierwszy V-ce Zwycięzca Rankingu Wystawowego Klubu Teriera w Polsce w roku ...
- Drugi V-ce Zwycięzca Rankingu Wystawowego Klubu Teriera w Polsce w roku ...

10. Ranking może zostać odwołany w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń (ilość minimalna zgłoszeń do Rankingu 2015 to 50 psów)

Zwycięzcom Rankingu Wystawowego Klubu Teriera w Polsce na klubowej wystawie roku następnego zostaną wręczone nagrody!